Kören

A Capriccio är en kör från Eskilstuna bestående av 16 korister med höga ambitioner och stor körvana. Kören bildades 1994 av en grupp korister i Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga och leddes av Birgitta Rosenquist-Brorson samt de senare åren av Elisabeth Edström. Hösten 2012 flyttade kören till Eskilstuna och leds sedan dess av Anton Leanderson-Andréas.

Dirigenten

Anton Leanderson-Andréas har studerat musikteori, körledning, dirigering och komposition vid Örebro musikhögskola (2006-2011) och undervisar för närvarande i kör, vokalensemble och musikteoretiska ämnen på folkhögskolorna Sjövik och Bollnäs. Förutom rik och mångsidig erfarenhet som körledare, sjunger han också sedan 2004 i den prisade och världsturnérande vokalensemblen Vocado. Som kompositör ligger fokus på vokalmusik och hans musik finns representerad på bland annat Gehrmans och Oxford University Press.

 

Webbplats:

antonleanderson.com